Geschiedenis

HARMONIE- FANFARE -HARMONIE

In de loop van 1925 werd het besluit genomen om van de harmonie tijdelijk een fanfare te maken. Op de bestuursvergadering van 10 juli 1941 deed de waarnemend dirigent dhr. Fr. Hollanders een voorstel aan de vergadering om van fanfare over te schakelen naar harmonie. Men zou dan meteen 8 klarinetten moeten kopen en het volgend jaar nog eens 4 stuks. Het oordeel van de vergadering was, dat men toch makkelijker een goede fanfare kon krijgen dan een goede harmonie, aangezien de opleiding van de leerlingen nog minstens 3 jaar vergde. Besloten werd het voorstel niet aan te nemen. Op de algemene bestuursvergadering van 2 maart 1950 wordt het voorstel wederom in de vergadering naar voren gebracht. chr. Stassen, dirigent, steunt dit voorstel, mede omdat de bugles zo zwak bezet zijn. Het resultaat is dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanneemt. Op 10 februari 1951 biedt dhr. Ant. Beckers namens het instrumentenfonds de nieuwe klarinetten aan.

90 JARIG BESTAAN

Na een lange voorbereiding en vele opofferingen door allerlei groeperingen werden op zaterdag 5 juli de jubileumfeesten geopend met galaconcerten van de Fantare “St.Caecilia" uit Bochoitz, Royale Harmonie Uccloise uit Brussel. Traditie getrouw werd de zondag begonnen met een plechtige hoogmis voor het welzijn van St.Caecilia. De vereniging werd naar de kerk begeleid door het erecomité, Royale Harmonis Brussel, Fanfare St. Marie Gracht en Fanfare St.Barbara Heilust. Na de H.Mis volgt een druk bezochte receptie in de muziektent aan de kazerneweg. Voorafgegaan door een korte optocht beginnen 's middags de concerten waaraan vele verenigingen deelnemen. Jammer dat Pluvius op deze dag niet zijn beste beentje voorzet. Nog vele activiteiten stonden op het programma zoals galaconcerten, Tiroler-avond met Olga Lowina, Balletschool Limburg uit Heerlen, groot feestbal, cabaret der onbekenden enz.

CONCERTREIS BETTENDORF

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 1954 bracht men een tweedaags bezoek aan het plaatsje Bettendoff in Luxemburg, alwaar het korps te gast was bij de fanfare aldaar. Deze nam in 1954 deel aan het WMC in Kerkrade. Op uitnodiging van de gasten van weleer werd thans een tegenbezoek gebracht Bettendorf. Na om zeven uur te zijn vertrokken werd Bettendorf om vijf uur in de middag bereikt. 's Avonds om half negen gaf St.Caecilia een concert in de openlucht. Mede door de goede weersgesteldheid was er een geweldige publieke belangstelling. 's Zondags werd de hoogmis bijgewoond en aansluitend volgde een muzikale rondgang door het dorp. Het moet voor de Spekholzerheidenaren wel even vreemd geweest zijn vrij rond te kunnen trekken, zonder bang te zijn een of andere wet te overtreden. Voor de St.Caecilianen met hun dames zijn het dagen geweest die men niet gauw zal vergeten.